Úvod...

AN-plan s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá dokáže realizovať stavby rôzneho druhu. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečujeme skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.

Sme prítomní na slovenskom trhu od roku 1997. Postupným rastom sme sa v roku 2016 pretransformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným.  

Ideou spoločnosti nie je len množstvo realizovaných stavieb , ale predovšetkým počas realizácie stavieb vybudovanie korektných vzťahov s našimi partnermi založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

Hlavným zameraním firmy AN-plan s.r.o. je realizácia stavebných prác a stavieb bytovej , občianskej a priemyselnej vybavenosti (rodinné domy, bytové domy, školy, priemyselné haly).

Pre Vás...


Pre našich klientov nestaviame len domy a priemyselné haly, ale poskytujeme im balík nadštandardných služieb.

Máme veľa opravdu chytrých riešení pre rôzne typy klientov.
Kvôli prehľadnosti sme z týchto služieb vytvorili Balíky, z ktorých každý sa zameriava na riešenie určitého problému alebo životnej situácie klienta.

Balíky je možné rôzne kombinovať a nájsť si tak riešenie šité na mieru.

Balík full "...chcem stavať..."

Tento balík Vám ponúka podporu našej spoločnosti od prvej chvíle zrodenia nápadu "...chcem stavať..." a kontaktovania sa s nami.

Peniaze...
Externí finanční poradcovia našej spoločnosti za Vás vyhľadajú a ponúknu tú najvýhodnejšiu pôžičku, ktorá v danom období existuje na Slovenskom finančnom trhu.

Pozemok...
Príďte so svojim nápadom kde chcete stavať, alebo si vypočujte nás a keď ste sa rozhodli mi to za Vás vybavíme... kúpa, prepis, stavebné povolenie, prípojky atď.

Architekt, Geodet...
Spolupracujeme s viacerými projektantmi, ktorí sú otvorení aj pre tie najdivokejšie nápady.

Stavba, rekonštrukcia domu, alebo priemyselnej haly...
Školení pracovníci a certifikovaní subdodávatelia je jedna zo záruk odbornej realizácie pod prísnym dohľadom skúseného stavebného technika.
-Výkopové práce
-Hrubá stavba
-Plynoinštalácia
-Vodoinštalácia
-Elektroinštalácia
-Zateplovacie systémy
-Vykurovacia technika
-Hydroizolácia plochých striech technológiou fólií na báze mPVC TPO a asfaltových pásov
-Stavba klasických krovov
-Klampiarske práce
-Murárske a obkladačské práce
-Maliarske a natieračské práce
-Špeciálne stavebné práce 

Kolaudácia...
Tento proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Prebieha po ukončení všetkých realizačných prác a samozrejme aj v tomto Vám ponúkame riešenie.

Záhrada...
Od projektu až ku zhotoveniu...

Balík Semy...
Je to na Vás! Kombináciou hociktorých z našich ponúk si vytvorte Váš balík.

Balík Solo...
Ak Vám vieme pomôcť len s jednou ponukou, alebo ak si potrebujete len poradiť.